Hosszúsétatéri Óvoda

Üdvözöljük a Hosszúsétatéri Óvoda honlapján!

 

    Óvodánk 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben épült. 150 férőhelyes, 6 csoportba várjuk a gyerkőcöket.
Az intézmény teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja- munkáját minden csoportban szakképzett dajka segíti-, akinek elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt jelent a gyermekek számára.
    Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, minden gyermek számára biztosítja az egyenlő hozzáférést, az óvoda nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben.
A gyermekek érési ütemét, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi és lelki szükségleteit figyelembe véve, a családi nevelést kiegészítve, segítjük a gyermekek személyiségének kibontakozását.
    Célunk érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, ahol fontos szerep jut az élményekre alapuló játéknak, hiszen ez a gyermekek legfőbb tevékenysége, a szocializáció színtere, fejlettségük legjobb mutatója.
Arra törekszünk, hogy óvodánk olyan hely legyen a gyermekek számára, ahol jól és biztonságban érzik magukat, ahol elegendő idő, tér és közös élmény áll rendelkezésükre, hogy a különféle tevékenységekben maximálisan kiteljesedhessenek. A környezetükben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelését tartjuk szem előtt.
Azt valljuk, hogy a gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda, a hozzá vezető útnak is annak kell lennie.
„Milyen embert is akarunk formálni?
A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős,
jó ítéletű, értelmes, tettre kész,
szép célokért hevülő és áldozó embereket,
akik meg tudják érteni és élni a szépet
és nagyot minden téren,
akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,
akik megértik a dolgok összefüggéseit,
akik megértik azt, hogy emberi közösségben élnek,
amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon,
és jóakarton épülhet.”
                                                                       Szent-Györgyi Albert